مقبره سرباز گمنام ایران روز گذشته هواداران

مقبره سرباز گمنام: ایران روز گذشته هواداران لیگ برتر بسکتبال محمد کسایی پور شهرداری اراک شیمیدر تهران مرحله پلی آف

گت بلاگز اخبار بین الملل حضور عوامل مسلح در جریان تظاهرات لبنان وجهه کشور را خدشه‌دار می‌کند / حریری

نخست وزیر لبنان راجع به حضور عوامل مسلح در جریان تظاهرات حمایت از قدس در لبنان گفت این حضور صورت لبنان و دولت را خدشه‌دار می‌کند.

حضور عوامل مسلح در جریان تظاهرات لبنان وجهه کشور را خدشه‌دار می‌کند / حریری

حریری: حضور عوامل مسلح در جریان تظاهرات لبنان وجهه کشور را خدشه دار می کند

عبارات مهم : لبنان

نخست وزیر لبنان راجع به حضور عوامل مسلح در جریان تظاهرات حمایت از قدس در لبنان گفت این حضور صورت لبنان و دولت را خدشه دار می کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، سعد حریری، نخست وزیر لبنان خاطرنشان کرد: ما امروزه در مرحله ای هستیم که باید قوای موجود در دولت خویشتندار باشند و به طور مثبت با یکدیگر همکاری کنیم و پرسشها مود اختلاف را کنار بگذاریم، لیکن که اختلافات ما بر روی اقتصاد و سیاست تاثیر می گذارد.

حضور عوامل مسلح در جریان تظاهرات لبنان وجهه کشور را خدشه‌دار می‌کند / حریری

نخست وزیر لبنان گفت: ظهور عنصرهای مسلح در تظاهرات نزدیک سفارت آمریکا در عوکر به کشور لطمه وارد می کند و وجهه کشور را بد جلوه می دهد و هرکس که با استفاده از سلاح قوانین را نقض کند باید بهای آن را بپردازد و اگر کسی خواهان تظاهرات صلح آمیز باشد این حق اوست و نیروهای امنیتی باید از این حق دفاع کنند.

وی تصریح کرد: آن چه دیروز رخ داد اگر تظاهرات صد درصد صلح آمیز بوده باشد بدون شک تصویر بهتری به دنیا ارائه می دهد و خبر ما را که “قدس پایتخت اسرائیل است و بس” را به گوش جهانیان می رساند.

نخست وزیر لبنان راجع به حضور عوامل مسلح در جریان تظاهرات حمایت از قدس در لبنان گفت این حضور صورت لبنان و دولت را خدشه‌دار می‌کند.

واژه های کلیدی: لبنان | بپردازد | تظاهرات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog